Autorijschool Wolswijk
Bel: 06 1366 85 86

Motor

Als je begint met lessen heb je de keuze uit de lichte of zware categorie motor. Tenminste, als je 24 jaar of ouder bent. Indien je jonger bent, ben je verplicht om op de lichte motor examen te doen. De theorie-opleiding die wij verzorgen is geheel gratis bij onze pakketten.

Theorie

Met behulp van een systeem dat gelijk is aan die van het C.B.R. wordt u met onze theorie-opleiding voorbereid op het examen.

Praktijk

Als je jonger dan 24 jaar bent kun je op zijn vroegst op je 22ste een zware motor besturen door het volgende traject af te leggen:

  • 18 jaar: rijlessen volgen + theorie, AVB en AVD examen doen op een 125 cc max. 11kw motor;
  • 20 jaar: opnieuw AVD examen doen op een max. 35kw motor. (dit kan al een met een teruggedrosselde 650 cc);
  • 22 jaar: opnieuw AVD examen doen op een volvermogen motor met min. 35kw.

Een andere optie is om de middelste categorie motor over te slaan en te beginnen op de 125cc motor, vervolgens te wachten tot je 24 jaar bent en opnieuw AVB en AVD examen af te leggen op een volvermogen motor van min. 35kw.

Per 31 december 2013 is de wetgeving weer aangepast en mag je vanaf 20 jarige leeftijd direct op cat.A2 beginnen (35kw) zonder  cat.A1 (125cc) gedaan te hebben!

AVB – motor voertuig beheersing

Bij dit examen worden de bijzondere verrichtingen getoetst. Er moeten in totaal 12 bijzondere verrichtingen worden geleerd verdeeld over 4 clusters.

Van deze 12 krijg je er 7 op het examen. Voor elke verrichting krijg je een herkansing voor het geval dat deze de eerste keer niet helemaal goed gaat. Aan het einde moeten er 5 in totaal goed zijn. Je mag dus 2 verrichtingen 2 keer fout doen, maar deze 2 mogen niet uit hetzelfde cluster zijn.

Je hebt je theoriecertificaat voor dit examen nog niet nodig.

AVD – motor verkeers deelneming

Voor het aanvragen van het praktijkexamen moet je een eigen verklaring in vullen, om te zien of je gezond bent en geen medicijnen gebruikt.

Tijdens het examen moet je je theoriecertificaat en het uitslagformulier van de AVB kunnen laten zien. Ben je dus voor een van beiden niet geslaagd, dan kun je ook geen examen doen.

Als het examen begint worden er wat technische vragen gesteld over de motor. Daarna krijg je een rit die bestaat uit de volgende elementen: rit door de stad, korte bochten, rit buitenaf, lange bochten, snelweg, plaats op de weg, verkeersregels en borden. Het examen dient te bestaan uit een veilige, vlotte rit.

Indien het examen met succes wordt afgerond kun je de volgende werkdag het rijbewijs bij het gemeentehuis aanvragen. Hierna zul je nog 5 werkdagen moeten wachten voor je het rijbewijs daadwerkelijk af kunt halen, ook is het mogelijk om tegen extra betaling het rijbewijs met spoed aan te vragen, in dat geval kun je het rijbewijs de volgende werkdag afhalen.