Autorijschool Wolswijk
Bel: 06 1366 85 86

Autorijschool Wolswijk, de brug naar verkeersveiligheid.

Verkeersveiligheid is een belangrijk maatschappelijk thema. Het grote aantal slachtoffers (doden en gewonden) in het wegverkeer is een zwaarwegend nadeel van de gemotoriseerde samenleving. Jaarlijks vallen in Nederland honderden dodelijke verkeersslachtoffers en duizenden ernstig gewonden.

Drie factoren bepalen de verkeersveiligheid:

  • de bestuurder (o.a. rijgedrag en de rijvaardigheid);
  • het voertuig (soort voertuig en veiligheidssystemen);
  • de weg (bijv. veilige inrichting).

De eerste twee factoren komen elke keer terug in de rij-opleiding bij onze rijschool en zijn de basis voor een veilige en zelfstandige deelname aan het verkeer. Door veel verschillende situaties (zowel eenvoudig als gecompliceerd) tijdens de rijles aan te bieden, komt ook de laatste factor "de weg" uitgebreid aan bod. Op deze manier slaat Autorijschool Wolswijk de brug naar verkeersveiligheid!